شنبه 13 مرداد 1397

دکتر محمد رئوف قادری در یک نگاه

محمدرئوف قادری متولد سال 1342 در شهرستان روانسر در استان کرمانشاه است. وی نماینده مردم اورامانات در دوره پنجم شورای اسلامی است. مشاور رئیس مجلس در حوزه امور اهل سنت و نیز مشاور وزیر بازرگانی بوده است. وی از اعضای هیات رئیسه حزب اعتماد ملی بوده و از 26 آذر 1396 از سوی شهردار تهران به عنوان مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب منصوب گردید.

 

اخبار حوزه مدیرعامل
با امضای تفاهم نامه میان مدیران شهرآفتاب و متروی کشور کلید خورد:
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب تاکید کرد: